Hi,欢迎来到钢管商务港  |  
发布询价单
2.5沈阳市场20#低中压锅炉管现货资源概况
来源:未知  |  作者:ggsw  |  发布时间:2019-02-05  |  点击:
分享到:
2.5沈阳市场20#低中压锅炉管现货资源概况

以下20#低中压锅炉管现货资源数据由沈阳无缝钢管现货交易市场经销商提供,供参考。

20#低中压锅炉管现货      25×2.5            8.960吨

20#低中压锅炉管现货      38×3               11.072吨

20#低中压锅炉管现货      34×4.5            23.640吨

20#低中压锅炉管现货      48×3.5            7.035吨

20#低中压锅炉管现货      51×3.5            19.880吨

20#低中压锅炉管现货      51×4               20.077吨

20#低中压锅炉管现货      57×3.5            15.990吨

20#低中压锅炉管现货      57×5               21.890吨

20#低中压锅炉管现货      60×3.5            18.005吨

20#低中压锅炉管现货      60×4               23.120吨

20#低中压锅炉管现货      60×5               11.900吨

20#低中压锅炉管现货      76×4               39.555吨

20#低中压锅炉管现货      76×6               27.603吨

20#低中压锅炉管现货      89×4               12.940吨

20#低中压锅炉管现货      108×4             49.826吨

20#低中压锅炉管现货      133×6             14.920吨

20#低中压锅炉管现货      159×6             7.991吨

20#低中压锅炉管现货      168×5             28.036吨

20#低中压锅炉管现货      219×6             78.410吨

20#低中压锅炉管现货      219×8             39.222吨

20#低中压锅炉管现货      219×10           50.080吨

20#低中压锅炉管现货      245×12           18.179吨

20#低中压锅炉管现货      273×6.5          33.840吨

20#低中压锅炉管现货      273×8             65.900吨

20#低中压锅炉管现货      325×7             40.330吨

20#低中压锅炉管现货      325×8             51.660吨

20#低中压锅炉管现货      325×9             16.890吨


中国钢管商务港

免责声明
  • 中国钢管商务港所提供的资讯及资料除原创内容外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,本站不承担任何法律责任,版权归原作者及媒体网站所有,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,中国钢管商务港力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源,部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对我们所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知我们,中国钢管商务港将立即予以删除,同时向您表示歉意!
分享到:
相关资讯