Hi,欢迎来到钢管商务港  |  
发布询价单
1.2泰安市场20G高压锅炉管现货资源概况
来源:未知  |  作者:ggsw  |  发布时间:2021-01-02  |  点击:
分享到:
1.2泰安市场20G高压锅炉管现货资源概况

以下20G高压锅炉管现货资源信息由泰安无缝钢管现货交易市场经销商提供,仅供参考。

20G高压锅炉管现货         34*4.5               17.022吨

20G高压锅炉管现货         48*5                  10.505吨

20G高压锅炉管现货         57*6                  12.390吨

20G高压锅炉管现货         60*5                  23.401吨

20G高压锅炉管现货         76*6                  30.525吨

20G高压锅炉管现货         89*8                  11.350吨

20G高压锅炉管现货         114*8                26.375吨

20G高压锅炉管现货         159*6                18.600吨

20G高压锅炉管现货         168*7                20.340吨

20G高压锅炉管现货         219*8                58.220吨

20G高压锅炉管现货         219*10              36.735吨

20G高压锅炉管现货         273*12              58.601吨

20G高压锅炉管现货         273*16              31.822吨

20G高压锅炉管现货         325*12              28.360吨

20G高压锅炉管现货         325*18              50.103吨

20G高压锅炉管现货         356*10              28.780吨

20G高压锅炉管现货         377*16              25.010吨

20G高压锅炉管现货         426*18              50.075吨


中国钢管商务港

免责声明
  • 中国钢管商务港所提供的资讯及资料除原创内容外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,本站不承担任何法律责任,版权归原作者及媒体网站所有,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,中国钢管商务港力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源,部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对我们所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知我们,中国钢管商务港将立即予以删除,同时向您表示歉意!
分享到:
相关资讯