Hi,欢迎来到钢管商务港  |  
发布询价单
8.21安阳市场ASTM A106B美标钢管现货资源概况
来源:未知  |  作者:ggsw  |  发布时间:2019-08-21  |  点击:
分享到:
8.21安阳市场ASTM A106B美标钢管现货资源概况

以下ASTM A106B美标钢管现货资源信息由安阳无缝钢管现货交易市场经销商提供,仅供参考。

ASTM A106B美标钢管现货          33.4×4.55             16.325吨

ASTM A106B美标钢管现货          48.3×3.68             2.890吨

ASTM A106B美标钢管现货          60.3×3.91             24.588吨

ASTM A106B美标钢管现货          73.0×5.16             1.200吨

ASTM A106B美标钢管现货          88.9×5.49             35.706吨

ASTM A106B美标钢管现货          114.3×6.02           29.440吨

ASTM A106B美标钢管现货          141.3×6.55           16.557吨

ASTM A106B美标钢管现货          168.3×7.11           24.992吨

ASTM A106B美标钢管现货          168.3×10.97         36.880吨

ASTM A106B美标钢管现货          219.1×8.18           57.925吨

ASTM A106B美标钢管现货          219.1×12.7           62.355吨

ASTM A106B美标钢管现货          273.1×6.35           24.910吨

ASTM A106B美标钢管现货          273.1×9.27           45.002吨

ASTM A106B美标钢管现货          273.1×18.26         39.515吨

ASTM A106B美标钢管现货          323.9×10.31         49.770吨

ASTM A106B美标钢管现货          323.9×14.27         56.886吨

ASTM A106B美标钢管现货          355.6×9.53           27.150吨

ASTM A106B美标钢管现货          406.4×9.53           32.945吨

ASTM A106B美标钢管现货          457.0×11.13         62.500吨

ASTM A106B美标钢管现货          508.0×9.53           16.320吨

ASTM A106B美标钢管现货          610.0×17.48         20.223吨


中国钢管商务港

免责声明
  • 中国钢管商务港所提供的资讯及资料除原创内容外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,本站不承担任何法律责任,版权归原作者及媒体网站所有,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,中国钢管商务港力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源,部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对我们所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知我们,中国钢管商务港将立即予以删除,同时向您表示歉意!
分享到:
相关资讯