Hi,欢迎来到钢管商务港  |  
发布询价单
8.6泰安市场20G高压锅炉管现货资源概况
来源:未知  |  作者:ggsw  |  发布时间:2019-08-06  |  点击:
分享到:
8.6泰安市场20G高压锅炉管现货资源概况

以下20G高压锅炉管现货资源信息由泰安无缝钢管现货交易市场经销商提供,仅供参考。

20G高压锅炉管现货          32*4            8.625吨

20G高压锅炉管现货          38*3            5.011吨

20G高压锅炉管现货          42*5            12.440吨

20G高压锅炉管现货          48*5            9.304吨

20G高压锅炉管现货          57*3.5         13.618吨

20G高压锅炉管现货          60*5            22.932吨

20G高压锅炉管现货          76*6            17.315吨

20G高压锅炉管现货          89*5            12.680吨

20G高压锅炉管现货          108*5          27.242吨

20G高压锅炉管现货          114*5          19.330吨

20G高压锅炉管现货          133*8          20.518吨

20G高压锅炉管现货          159*7          12.005吨

20G高压锅炉管现货          168*8          19.440吨

20G高压锅炉管现货          219*8          52.700吨

20G高压锅炉管现货          219*10        31.558吨

20G高压锅炉管现货          273*12        24.020吨

20G高压锅炉管现货          273*16        18.004吨

20G高压锅炉管现货          325*12        27.900吨

20G高压锅炉管现货          325*16        30.070吨

20G高压锅炉管现货          356*20        23.990吨

20G高压锅炉管现货          377*25        45.610吨

20G高压锅炉管现货          426*18        19.345吨

20G高压锅炉管现货          457*20        26.804吨


中国钢管商务港

免责声明
  • 中国钢管商务港所提供的资讯及资料除原创内容外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,本站不承担任何法律责任,版权归原作者及媒体网站所有,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,中国钢管商务港力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源,部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对我们所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知我们,中国钢管商务港将立即予以删除,同时向您表示歉意!
分享到:
相关资讯