Hi,欢迎来到钢管商务港  |  
发布询价单
8.3临沂市场20#流体无缝钢管现货资源概况
来源:未知  |  作者:ggsw  |  发布时间:2019-08-03  |  点击:
分享到:
8.3临沂市场20#流体无缝钢管现货资源概况

以下20#流体无缝钢管现货资源数据由临沂无缝钢管现货市场经销商提供,仅供参考。

20#流体无缝钢管现货         22×3              3.019吨

20#流体无缝钢管现货         27×4              15.028吨

20#流体无缝钢管现货         32×3              9.187吨

20#流体无缝钢管现货         38×3              11.266吨

20#流体无缝钢管现货         42×5              29.055吨

20#流体无缝钢管现货         48×5              13.198吨

20#流体无缝钢管现货         51×4              16.805吨

20#流体无缝钢管现货         57×3.5           29.510吨

20#流体无缝钢管现货         60×5              19.232吨

20#流体无缝钢管现货         76×4              45.770吨

20#流体无缝钢管现货         76×6              20.180吨

20#流体无缝钢管现货         89×4              39.116吨

20#流体无缝钢管现货         89×5              20.305吨

20#流体无缝钢管现货         108×4            28.702吨

20#流体无缝钢管现货         114×5            39.232吨

20#流体无缝钢管现货         140×8            30.170吨

20#流体无缝钢管现货         159×6            51.380吨

20#流体无缝钢管现货         168×5            19.016吨

20#流体无缝钢管现货         168×8            36.455吨

20#流体无缝钢管现货         219×8            40.910吨

20#流体无缝钢管现货         273×10          36.722吨

20#流体无缝钢管现货         273×12          63.185吨

20#流体无缝钢管现货         325×10          44.930吨


中国钢管商务港

免责声明
  • 中国钢管商务港所提供的资讯及资料除原创内容外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,本站不承担任何法律责任,版权归原作者及媒体网站所有,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,中国钢管商务港力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源,部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对我们所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知我们,中国钢管商务港将立即予以删除,同时向您表示歉意!
分享到:
相关资讯