Hi,欢迎来到钢管商务港  |  
发布询价单
4.13抚顺市场20G高压锅炉管现货资源概况
来源:未知  |  作者:ggsw  |  发布时间:2019-04-13  |  点击:
分享到:
4.13抚顺市场20G高压锅炉管现货资源概况

以下20G高压锅炉管现货资源信息由抚顺无缝钢管现货市场经销商提供,仅供参考。

20G高压锅炉管现货        22×3            7.660吨

20G高压锅炉管现货        27×4            15.890吨

20G高压锅炉管现货        32×3            2.680吨

20G高压锅炉管现货        34×4            26.025吨

20G高压锅炉管现货        38×3            9.440吨

20G高压锅炉管现货        42×6            18.079吨

20G高压锅炉管现货        45×6            3.190吨

20G高压锅炉管现货        48×5            12.330吨

20G高压锅炉管现货        60×5            34.980吨

20G高压锅炉管现货        89×8            17.660吨

20G高压锅炉管现货        108×5          27.935吨

20G高压锅炉管现货        114×8          14.033吨

20G高压锅炉管现货        159×8          25.165吨

20G高压锅炉管现货        168×8          9.440吨

20G高压锅炉管现货        219×9          62.830吨

20G高压锅炉管现货        219×12        28.155吨

20G高压锅炉管现货        219×18        40.322吨

20G高压锅炉管现货        273×14        36.740吨

20G高压锅炉管现货        325×11        8.020吨

20G高压锅炉管现货        356×19        27.830吨

20G高压锅炉管现货        377×10        60.100吨

20G高压锅炉管现货        426×18        31.462吨

20G高压锅炉管现货        457×28        29.004吨


中国钢管商务港

免责声明
  • 中国钢管商务港所提供的资讯及资料除原创内容外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,本站不承担任何法律责任,版权归原作者及媒体网站所有,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,中国钢管商务港力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源,部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对我们所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知我们,中国钢管商务港将立即予以删除,同时向您表示歉意!
分享到:
相关资讯