Hi,欢迎来到钢管商务港  |  
发布询价单
3.13焦作市场27SiMn无缝钢管现货资源概况
来源:未知  |  作者:ggsw  |  发布时间:2019-03-13  |  点击:
分享到:
3.13焦作市场27SiMn无缝钢管现货资源概况

以下27SiMn无缝钢管现货资源信息由焦作无缝钢管现货交易市场经销商提供,仅供参考。

27SiMn无缝钢管现货      219×25          13.264吨

27SiMn无缝钢管现货      219×40          23.008吨

27SiMn无缝钢管现货      245×35          19.665吨

27SiMn无缝钢管现货      273×20          31.920吨

27SiMn无缝钢管现货      273×32          44.081吨

27SiMn无缝钢管现货      273×40          8.070吨

27SiMn无缝钢管现货      273×45          27.220吨

27SiMn无缝钢管现货      325×25          19.845吨

27SiMn无缝钢管现货      325×30          11.600吨

27SiMn无缝钢管现货      325×40          67.890吨

27SiMn无缝钢管现货      325×50          21.290吨

27SiMn无缝钢管现货      325×55          8.003吨

27SiMn无缝钢管现货      377×40          81.650吨

27SiMn无缝钢管现货      377×45          23.692吨

27SiMn无缝钢管现货      406×50          18.170吨

27SiMn无缝钢管现货      406×55          24.578吨

27SiMn无缝钢管现货      406×65          19.315吨

27SiMn无缝钢管现货      426×40          66.077吨

27SiMn无缝钢管现货      426×41          15.939吨

27SiMn无缝钢管现货      457×25          44.001吨

27SiMn无缝钢管现货      457×40          28.229吨


中国钢管商务港

免责声明
  • 中国钢管商务港所提供的资讯及资料除原创内容外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,本站不承担任何法律责任,版权归原作者及媒体网站所有,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,中国钢管商务港力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源,部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对我们所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知我们,中国钢管商务港将立即予以删除,同时向您表示歉意!
分享到:
相关资讯