Hi,欢迎来到钢管商务港  |  
发布询价单
3.12青岛市场20G高压锅炉管现货资源概况
来源:未知  |  作者:ggsw  |  发布时间:2019-03-12  |  点击:
分享到:
3.12青岛市场20G高压锅炉管现货资源概况

以下20G高压锅炉管现货资源信息由青岛无缝钢管现货市场经销商提供,供参考。

20G高压锅炉管现货      25×4          1.890吨

20G高压锅炉管现货      32×3          12.660吨

20G高压锅炉管现货      34×5          9.230吨

20G高压锅炉管现货      42×5          5.645吨

20G高压锅炉管现货      48×6          14.033吨

20G高压锅炉管现货      57×4          7.880吨

20G高压锅炉管现货      60×6          27.845吨

20G高压锅炉管现货      76×5          21.382吨

20G高压锅炉管现货      89×8          15.030吨

20G高压锅炉管现货      108×5        20.795吨

20G高压锅炉管现货      114×8        19.016吨

20G高压锅炉管现货      140×7        12.338吨

20G高压锅炉管现货      159×8        61.535吨

20G高压锅炉管现货      168×6        27.880吨

20G高压锅炉管现货      194×10      30.082吨

20G高压锅炉管现货      219×6        16.255吨

20G高压锅炉管现货      219×8        40.970吨

20G高压锅炉管现货      219×13      22.600吨

20G高压锅炉管现货      273×8       24.550吨

20G高压锅炉管现货      273×11      39.200吨

20G高压锅炉管现货      325×9        61.770吨

20G高压锅炉管现货      325×10      43.020吨

20G高压锅炉管现货      325×18      16.355吨

20G高压锅炉管现货      406×14      26.945吨

20G高压锅炉管现货      426×20      30.098吨

20G高压锅炉管现货      457×14      16.755吨


中国钢管商务港

免责声明
  • 中国钢管商务港所提供的资讯及资料除原创内容外,有部分资讯从网络等媒体收集而来,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,本站不承担任何法律责任,版权归原作者及媒体网站所有,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,中国钢管商务港力求保存原有的版权信息并尽可能注明来源,部分因为操作上的原因可能已将原有信息丢失,敬请原作者谅解,如果您对我们所载文章及作品版权的归属存有异议,请立即通知我们,中国钢管商务港将立即予以删除,同时向您表示歉意!
分享到:
相关资讯